Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2013

23:10
8861 21a9 500
Reposted fromlovely-rita lovely-rita viamrautyna mrautyna
23:07
7111 76c9
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamrautyna mrautyna
23:06
6558 1367
Reposted fromcaraseen caraseen
23:04
7895 1065
Reposted fromcaraseen caraseen
23:03
3636 9fdc

ifuckinghatetomhiddleston:

REAL LIFE DISNEY PRINCE TOM HIDDLESTON EXHIBIT

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

Reposted fromhanniehyu hanniehyu viamyname myname
23:00
7638 0892
Reposted fromnaplimak naplimak viatoolong toolong

September 04 2013

08:32
08:32
Smak herbaty rośnie proporcjonalnie do spadającej temperatury za oknem. 
Reposted from18 18 viamyname myname
08:32

zupa a blog

To całkiem jasne, że zupa wciąga bardziej niż pisanie bloga. Ale oprócz tego - co mnie przeraża - mam wrażenie, że pisząc bloga nie byłabym w stanie przekazać więcej niż za pomocą obrazków. Niektóre z nich są gówniane, ale przecież są i takie, którymi zdradzam pewne rzeczy, do których nie przyznałabym się przed większością znajomych.

To zwyczajnie bardziej wysublimowana forma ekshibicjonizmu emocjonalnego. 

Reposted fromwciurnastek wciurnastek viamyname myname
08:32
Wiecie, jak to czasami jest, kiedy ktoś naprawdę próbuje was rozweselić, a wy odkrywacie, że - cholera jasna - nic, nic na świecie nie jest wam w stanie poprawić humoru.
— Charlaine Harris "Gorzej niż martwy"
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viamyname myname
08:31
08:31
2823 7398 500
jakaś kotwica
Reposted fromZircon Zircon viamyname myname
08:31
5348 96d9
Reposted fromdomipaek domipaek viamyname myname
08:31
5128 0994
Reposted fromstylte stylte viamyname myname
08:30
Reposted fromgifz gifz viamyname myname
08:30
08:29
2176 8268
Reposted bycookiedoo75halyscircusoutofmyheadadnanBeHappybluemonkey

August 30 2013

16:39
16:38
16:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl